Bylinná síla čínské tradice!®
Vše pro celostní přístup


Co se do článků nevešlo

7) Pár poznámek na závěr

Výběru jídla, neřkuli přímo jeho přípravě, bychom měli věnovat každý den odpovídající pozornost. Je to způsob přijetí zodpovědnosti za péči o sebe sama (self-care), za vlastní tělo, mysl a duši. Chrámem sebepéče je kuchyň, zprostředkovaně restaurace s dobrou kuchyní. Nápoje a strava (shuigu) společně se vzduchem (qingqi) pro naše těla představují palivo, na které jedeme. U motorů varovné signály nekvalitního paliva umíme vnímat, škytající nebo slabě táhnoucí motor nás vyděsí, tento svírající strach řešíme rozptylujícím nadáváním, a hned při příštím čerpání hnedle pečlivěji vybíráme. Ale s kvalitou jídla, nápojů ani vzduchu nejsme běžně nachystáni si stejné analogie uvědomovat, takže býváme bez energie, tedy unavení a smutní, nebo v nás různě „rachtá“, takže býváme často nemocní. Analogie mezi palivem a jídlem ale kulhá v tom, že jídlo nejsou jen oktany (kalorie), ani slavný, ale posmutněle osamocený triumvirát cukry-tuky-bílkoviny, nýbrž jde o komplex mnoha dalších látek, aktuálně již popsaných i těch nepopsaných, působících přímo i nepřímo, zkrátka mikro i makro elementů, které umějí v našich tělech vyvolávat či blokovat různé procesy.

Každému orgánu jsou v čínské medicíně přisuzovány alespoň nějaké funkce zahrnující pohyb, jako důležité vnímáme různé odstředivé, expanzivní, rozpínavé, eliminační, zprůchodňující až drénující síly. Co se hýbe, nezahnívá. Kam může čistá čchi, tam se nehromadí kalná. Tohle je dobré vnímat i v kontextu charakteru potravin, jejich stupně průmyslového zpracování a vyšperkování konzervanty. Přijímané konzervanty svoji mrtvolně stabilizující funkci neztrácejí ani při průchodu naším traktem, konzervují i naše útroby, oddynamičňují náš mikrobiom. Energeticky je konzervace dostředivý proces stojící v protikladu k přirozenému fyziologickému vyzařování, expanzi všeho živého. Snažme se, aby co nejvíce našich jídel nebylo nepřirozeně dostředivě orientovaných. Konzervanty a polutanty ve stravě jsou velké a nesmírně důležité „Západní“ téma, u nás se mu naštěstí věnuje hodně odborníků, objevují se i texty o protivirových souvislostech dobré péče o nespecifickou imunitu [22].

Z obou dílů tohoto článku by mělo být zřejmé, že ve smyslu intervence dietními zásahy prostřednictvím stravy, koření a bylin toho umí čínská medicína nabídnout hodně, a to samozřejmě i při práci s našimi lokálními surovinami. Těžíme z nepřerušeného kontinua TČM, kdy některé stavy objevující se jednou za několik desítek let, byly v posledních několika stoletích v Evropě řešeny vždy za úplně jiného stavu zdravovědného poznání, takže není moc na co navazovat, jelikož posun v před pro nás na Západě bohužel často automaticky znamená až militantní popření nejen předchozích konstruktů, ale i vlastního empirického poznání.

Ku prospěchu všech obyvatel ČR i EU je zapotřebí co nejširší paleta dostupných metod péče o zdraví, každá jednotlivá metoda má oproti jiným své silné, ale samozřejmě i slabší stránky. Při vhodných kombinacích různých metod se může dařit slabé stránky eliminovat. Nikoliv náhodou Světová zdravotnická organizace (WHO) řadí čínskou medicínu nejen mezi medicíny tradiční, ale též komplementární (do systému běžné zdravotní péče zapadající), s vizí výsledné medicíny integrativní (spojující silné stránky jednotlivých zapojených postupů) [23]

Rádi bychom nabídli i více konkrétní doporučení ohledně dalších euro-asijských bylin. Vnímáme to dokonce jako svoji povinnost a zodpovědnost. Bohužel však prodejcům sdělování těchto informací vícenásobně zakazuje nejen unijní, ale i česká legislativa, aniž by však pro poučení a blaho občanů zabezpečila náhradní informační kanál. I za normálního stavu věcí, to není v pořádku, natož v krizi, kdy takový stav ještě více poškozuje občany, kteří nemají dostatečný přísun informací pro vyhodnocování možností a následného využívání konkrétních přínosů, kterou mohou nabízet potraviny, tedy co nejbohatší pestrá strava. Potraviny, dary Země, mohou být pomocnou rukou matky přírody, přijmeme-li je s pokorou a porozuměním.

Ani v dobách krize se nesmí nepolevovat v bdělosti, neboť čert (snad jen byrokratický, nemalujme ještě temnější čerty na zeď) hodnocení bezpečnosti globálně osvědčených surovin jednou přes nevěrohodný institut potravin nového typu [24], jindy přes hodnocení bezpečnosti komplexních potravin na základě jednotlivých, z kontextu vytržených, zkoncentrovaných molekul, jejichž účinek se zpětně zcela nevědecky extrapoluje na původní potravinu: toto je případ aktuální snahy zakázat v EU mj. kořen rebarbory, listy senny a dokonce i aloe. [25]. Pokud se nebudeme ozývat, budeme mít na straně stravy nejen stále méně a méně informací, ale i možností...

Diskuze: