Bylinná síla čínské tradice!®
Vše pro celostní přístup


Čím doplnit výživu během prodlouženého (babího) léta

Období babího léta přináleží hybateli/prvku země, z orgánů tedy slezině a žaludku, tj. trávení. Na prospívání či neprospívání orgánů během něj následně hned navazuje podzim přináležející hybateli kov, z orgánů plíce, tlusté střevo, tj. schopnost ochrany těla.

Mlhavé ráno babího (pozdního, prodlouženého) léta

Princip prodlouženého léta, jak ho vidí TČM

Výživové principy pro babí léto (čínsky prodloužené léto - changxia) by měly zohledňovat, že oproti létu už jde o období určitého zpomalení, jak tomu ostatně odpovídá i přiřazovaný sezónní puls: zpomalený a uvolněný (chi-huan). Je čas na rozhlédnutí se, popřemýšlení a pozvolné oddělování dlouhodobě esenciálně cenného od pouze krátkodobě a pomíjivě líbivého.

Po létu by měli jak příroda, tak i člověk být naplněni vzhůru vystoupivším a vlastně už dlouhodobě (přes jaro a léto) přítomným jangovým horkem v jeho plné kvalitě a síle. Letní vrcholný jang směřuje k přeměně v protikladnou jin. Chlad a horko se vzájemně přetlačují, což může vést nejen k rozhojnění množství vlhké čchi, ale i ještě k jejímu dodatečnému zvlhčení. Vystoupivší přeplněná jangová horkost (odpovídá létu) ještě nesestupuje pod zem (odpovídá podzimu), ani do vody (odpovídá zimě).

Oheň pod vodou znamená rození čchi. Oheň nad vodou znamená rození vlhkosti.

Co není cenné a esenciální pro nadcházející podzim a zimu, to už v prodlouženém létě necháváme ležet, nebo to v klidu odhazujeme, či se toho přímo cíleně zbavujeme (zejména škodlivostí typu horkosti, vlhkosti, vlhké horkosti). A naopak zaměřujeme pozornost a péči na to cenné, co budeme potřebovat pro udržení jangu života přes podzim a zimu, aby jaro mělo z čeho vyrašit. Jinými slovy přemýšlíme o výživě (ying) a zajištění její dlouhodobé a co nejméně narušené propojenosti s ochranou (wei).

O slezině

Slezina představuje jin hybatele země, je zangem vlhké země, tedy má ráda sucho a nesnáší vlhko, neboť vlhkost obkličuje úrodnost země sleziny. Také prázdnota sleziny rodí vlhkost. Přestože slezina pěstuje a vyživuje všechny orgány stejně, přeci jen prázdnoty přichází v cyklu rození odzadu, od matky, tj. oslabená země není zejména schopna dobře rodit kov. Až proměnlivý podzim bude razancí velkých povětrnostních a prudkých podnebních změn prověřovat pevnost kovu, bude už pozdě žehrat na slabost matky.

Podle potřeb člověka volíme vhodný přístup

V prodlouženém létě proto se zvýšenou péčí a s přihlédnutím ke konkrétnímu člověku vhodně následujeme potřeb a stavu jeho individuální sleziny a žaludku (pi-wei). Podle toho volíme, zda budeme využívat metod zahřívání, ochlazování, doplňování či vypouštění, resp. zda budeme kombinovat výživu tak, aby v ní spíše převažovala chladná, nebo teplá povaha. Z chutí v prodlouženém létě doplňuje sladká a vypouští hořká.

Inspirujte se

Věříme, že Vás výše uvedené myšlenky inspirují k přemýšlení, čím vhodně doplnit výživu s ohledem na příkazy nebes během prodlouženého léta. Naše nápady na zohlednění sezóny najdete v sekci "doporučujeme" na titulní stránce.

O babím létu z pohledu čínské medicíny Polévka ze sladkých zelenin se slzovkou

Závěrem patří naše velké poděkávání panu Vladimíru Andovi, neboť z jím zprostředkovaných překladů různých střípků původních textů vycházíme.

S přáním na uvolněné prodloužené léto
Karel Šimonovský a Jiří Benda
jednatelé PRAGON s.r.o.

Tabulka produktů, jejichž názvy rezonují s hybatelem zemí a s ní spojovanými strukturami:

přípravky Sinecura

Kód LKY Klasický název Název LKY
AWC1.9 lizhongtang pi-wei xuhan
AWC3.9 xiaojianzhongtang pihan futong
BCX6.9 qingweisan qing chang-weire
BWS1.9 shashen maimendong tang  
BWC2.9 qingshu yiqi tang qingre shengjin
BWC3.9 zhuye shigao tang qingre yiqi
BWC4.9 yunüjian qingwei yangyin
HBC2.9 sinisan ganyu pizhi
HBC3.9 chaihu shugan san ganqi fanwei
HAX4.9 tongxie yaofang ganwang pixu
HAX5.9 xiaoyaosan ganyu pixu
HAX5.19 dan-zhi xiaoyaosan ganyu pixu yi
MBH3.9 ganlu xiaodu dan pi-wei shire
MAX1.9 beixie fenqing yin  
MAH3.9 pingweisan qu pi-weishi
MAH4.9 jiawei pingweisan  
MAW4.9 huangqi guizhi wuwu tang fengshi qixu
NAM2.9 erchentang zaoshi huatan
XWJ1.9 jinjian fei’er wan  
WJM1.9 qipiwan  
WCH1.7 jianpiwan  
WCH1.8 sijunzitang qixu zhengfang
WCN2.9 liujunzitang qixu youtan
WCM3.9 shen-ling baizhu san qixu youshi
WCX4.8 xiang-sha yangwei wan  
WCX4.9 xiang-sha liujunzitang qixu qizhi
WCH6.9 buzhong yiqi tang piqi xuxian
TWB1.9 yuquantang pixu tangniao
WLH3.9 guipiwan xin-pi xuexu
WCL2.9 shengyutang  
WLC5.9 bazhentang qi-xue liangxu
WLC6.9 shiquan dabu wan qi-xue daxu
WLC7.8 renshen yangying tang buxue yangxin
WBO8.9 maimendongtang fei-wei yinxu
EWC6.9 shen-suyin  
EWC7.9 renshen baidu san yiqi jiebiao

přípravky Giovanni Maciocii

Kód GM Klasický název Název Giovanni Maciocii
T05 guizhitang, yupingfengsan, baohewan Mladý bylinný strážce (Children’s Herbal Sentinel)
T08 shashen maidong tang Nefritový pramen (Jade Spring)
T09   Hladký průběh (Smooth Passage)
T11 buzhong yiqi tang Doplnění čchi a lehkost svalů (Tonify Qi and Ease the Muscles)
T12 xiang-sha liujunzitang Utišení středu (Soothe the Centre)
T20 lian-poyin Lehkost svalů (Ease the Muscles)
T21 huo-po xia-ling tang Vysušení polí (Drain Fields)
T37 guipitang Uklidnění ducha (Calm the Shen)
T38 shen-ling baizhu san Sídlo středu (Central Mansion)
T47 bixie fenqing tang, simiaosan, bixie shenshi tang Vysušení nefritového údolí (Drain the Jade Valley)
T59 yimu bazhentang Vzácné moře (Precious Sea)
T60 guben zhibeng tang, yiqi guchong tang Omezení toku (Restrain the Flow)
T66 buzhong yiqi tang Rozehnání mraků (Breaking Clouds)
T71 liujunzitang Prospívající země (Prosperous Earth)
T75 shunqi wan Buddhova ruka (Buddha’s Hand)
T77   Harmonický střed (Harmonize the Centre)
LTN08 bazhentang Malý strážce (Little Sentinel)
LTN10 baohewan Utišení žaludku (Tummy Soothe)

Diskuze: