Bylinná síla čínské tradice!®
Vše pro celostní přístup


Jinjangově protikladné páry

„Jin a jang jsou cestou nebes a země, osnovou desetitisíců věcí, otcem a matkou přeměn, kořenem života a smrti a sídlem ducha.“

Suwen,kap.Yinyang yingxiang dalun

Monáda, symbol jin a jangu

Symbol jin a jangu graficky zobrazující vzájemně proměnlivou dynamiku i neabsolutnost. Není čistý jin, není čistý jang.

Jin-jang je zobecněním protikladných aspektů všech vzájemně spjatých věcí a jevů v přírodě. Může zastupovat jak vzájemně protikladné věci, tak i vnitřní protikladné aspekty téže věci. Například voda a oheň jsou vzájemně spojené a zároveň protikladné jevy. Voda má chladnou povahu a pohybuje se směrem dolů, oheň je horké povahy a šlehá směrem vzhůru. Voda je tudíž jinová, oheň je jangový. Všechny věci a jevy v přírodě obsahují jinový a jangový aspekt, a jsou to právě dynamické přeměny jin a jangu, které iniciují jejich vývoj a přeměny. Ovšem při vysvětlování věcí a jejich povah podle jin-jangu musí tyto mít mezi sebou vzájemný vztah a nemohou být zcela izolovány od sebe.

(Ando V. eds. Základy teorie čínské medicíny, I. Učení o jin-jangu, str. 37-39.
TCM Consulting and Publishing, 2014. ISBN 978-80-905746-4-9)

Zdánlivě jednoduchý jin-jangový protiklad poskytuje zajímavý koncept abstraktního poznávání, zkoumání a vysvětlování přírodních jevů. Můžeme s ním prozkoumávat velké celky, jejich části i další hlubší či podrobnější části částí. Popisovat jevy statické i dynamické. Vazby vnější i vnitřní. Ve vztahu k člověku se v Suwen říká: „Člověk narozením získává tvar, (v němž nic) není mimo jin a jang.“

Příslušnost k jin a jangu se nejlépe poznává na protikladných párech, např.:

jin jang
hmotné nehmotné
voda oheň
chlad, svěžest, ochlazování teplo, horko, zahřívání
vlhko, zvlhčování sucho, vyschlost
těžké lehké
temné, tma (pohlcuje světlo, až se jeví jako černá) svítivé, světlé (tak zářivé, až se jeví jako bílé)
hypofunkce hyperfunkce
klid, zklidnit, utišit, tlumit neklid, aktivizovat, rozbouřit, povzbudit
nehybnost, zpomalování, stav hybnost, rozhýbávání, pohyb
dostředivé odstředivé
sestup, klesání vzestup, stoupání
vnitřní vnější
dlouhodobé krátkodobé
měkkost, křehkost tvrdost, nezlomnost, houževnatost
pasivita aktivita
ústup postup
zadržovat zabírat
tiché hlasité
noc den
měsíc slunce
podzim, zima jaro, léto
dozrávání, sklizeň rašení, růst
minerály rostliny
rostliny živočichové
žena muž
xue qi
čchi vyživující a svlažující čchi zahřívající a pozvedávající
orgány zang orgány fu
hmota orgánů zang a fu funkce orgánů zang a fu
země nebesa

V tabulce vše vypadá zřetelně odlišené. Je to ale jen proto, že je to tvrzeno statickým zápisem. Jako známe z českého přísloví „co je psáno, to je dáno“. Stále je třeba mít na paměti relativnost jin jangových párů a nezapomínat na důležitou vlastnost jin s jangem, že se mohou rozdělovat do svých protikladů, tedy že každou jin-jangovou část každého jin-jangového páru lze znovu rozdělit a odlišit na jin a jang, a tyto ještě dále podrobněji odlišit zas a znovu, v zásadě donekonečna. Navíc se jin i jang mohou zcela přeměnit ve svůj protějšek a zárodek této přeměny už dávno v sobě mají obsažen, například po dozrávání (jin) ze semínek zase začíná rašení (jang). Tento podstatný rozdíl mezi statickým popisem a dynamickou skutečností nám připomíná citát:

„Pojmy jin a jang jsou pevné, zacházíme-li s nimi jako se slovy, avšak to, na co poukazují, nemá stálou existenci.“

Jufang fahui, 14. stol., in: Ando V. eds, Základy teorie čínské medicíny I.

Jak bylo vyloženo výše, zrcadlení jin-jangových přeměn lze využít pro poznávání, zkoumání a vysvětlování veškerenstva, neboť všude je přítomno, a svých různorodých podob nabývá uvnitř i vně nás: v přírodě, ve vztazích, ve stravě.

Na škále jin-jangové osnovy můžeme celkem snadno zkoumat ty potraviny, u kterých je (stále ještě dostatečně) zřetelný jejich přirozený původ vnímaný v kontextu celistvého sepětí se zdrojovými silami země a nebes. Výslednicí jejich silového působení, tj. nejrůznějších jin-jangových vlivů a procesů, jsou u rostlin a bylin jejich tvar, barva, vzhled, ale i povaha, chuť, tropismus a vyplývající účinky. Protikladnost některých potravin vnímáme snadno a přirozeně. Jiné vyžadují podrobnější zkoumání a odborné poznávání.

V tabulce uvádíme některá ukázkově protikladná zrcadlení jin-jangových párů v našem sortimentu. Ten pro Vás sestavujeme s náležitou odbornou péčí, a proto ne všechny jin-jangové jsou zde jen pouhou náhodou*. Jen prosíme, nezapomínejte, že jin-jangovým označením se snažíme o vystižení něčeho, co nemá stálou existenci. Výčet určitě není úplný a určitě je relativní. Plně splní svůj účel, když povzbudí Vašeho ducha k přemýšlení a dalšímu studiu...

yunzhi
CORIOLUS-MRL
lingzhi
REISHI-MRL
xianggu, donggu
SHIITAKE-MRL
lingzhi
REISHI-MRL
lingzhi
REISHI-MRL
dongchong xiacao
CORDYCEPS-MRL
dongchong xiacao
CORDYCEPS-MRL
jisongrong
BLAZEI-MRL
liuwei dihuangwan
WBO1.9
jingui shenqiwan
WAO1.9
qiangshen buyin tang
Stříbro
qiangshen buyang tang
Zlato
siwutang
WLH1.8
sijunzitang
WCH1.8
sijunzitang
WCH1.8
lizhongtang
AWC1.9
tianwang buxin dan
WLB2.9
baizi yangxin tang
TTW9.9
xiyangshen pian
WCB1.9
renshen yangying tang
WLC7.8
bazhentang
WLC5.9
shiquan dabu wan
WLC6.9
shen-ling baizhu san
WCM3.9
shen-su yin / renshen baidusan
EWC6.9 / EWC7.9
xiang-sha liujunzi tang
WCX4.9
buzhong yiqi tang
WCH6.9
qibao meiran dan
WBO8.8
heshouwu pian
TTW8.8
danggui yinzi
WLF1.9
xiaofengsan
FBL5.9
jianpiwan
WCH1.7
baohewan
XJH1.9
jinjian fei'erwan
XWJ1.9
qipiwan
WJM1.9
shaoyao gancao tang
HLB1.9
xiao jianzhongtang
AWC3.9
shaoyao gancao tang
HLB1.9
danggui shaoyao san
HAX3.9
danggui shaoyao san
HAX3.9
renshen dang-shao san
HLA3.9
yigansan
HFL1.9
xiaoyaosan
HAX5.9
dan-zhi xiaoyaosan / jiawei xiaoyaosan
HAX5.19
xiaoyaosan
HAX5.9
xiaoyaosan, dan-zhi xiaoyaosan
HAX5.9, HAX5.19
jiawei siqi he yueju tang
XCH5.9
jingjie lianqiao tang
EBF7.9
chuanxiong chatiao san
EAF6.9
bimingan wan
BFX1.9
xinyisan
EAF7.9
danggui niantong tang
MBF1.9
duhuo jisheng tang
TL24.9/MFH1.9
duhuo jisheng tang
TL24.9/MFH1.9
sanbitang
MFA2.9
sanbitang
MFA2.9
jiuwei qianghuo tang
EAM3.9
juanbitang
MFA3.9
qianghuo shengshi tang
EMA1.9
jinqiancao pian
NCM1.9
jinqiancao pian jiajian
MOB1.9
wendantang
NBH1.9
erchentang
NAM2.9
baitouweng tang
BMX1.9
huoxiang zhengqi san
MHX1.9
shen-ling baizhu san
WCM3.9
huoxiang zhengqi san
MHX1.9
baihutang
BCX1.9
baihu jia renshen tang
BCC1.9
longdan xiegan wan
BCX7.9
sanmiaosan
BML1.9
Vyživení kořenů
T01 Nourish the Root
Posílení kořenů
T02 Strengthen the Root
Bylinný strážce Jin
T04 Herbal Sentinel Jin
Bylinný strážce Jang
T03 Herbal Sentinel Yang
Vyrovnání cesty Jin
T31 Ease the Journey - Jang
Vyrovnání cesty Jang
T31 Ease the Journey - Jang
Vyloučení větrné horkosti
T33 Expel Wind-Heat
Vyloučení větrného chladu
T34 Expel Wind-Cold
Růst nefritu
T53 Growing Jade
Perla jednorožce
T61 Unicorn Pearl
Osvobození luny
T32 Freeing the Moon
Osvobození slunce
T68 Freeing the Sun
Uklidnění ducha
T37 Calm the Shen
Rozehnání mraků
T66 Breaking Clouds
Uklidnění ducha
T37 Calm the Shen
Vzrušená síla
T73 Arouse Power
jinsuo gujing wan
WAC4.9
Vzrušená síla
T73 Arouse Power

* Bohužel nemůžeme s Vámi nad rámec uvedeného více sdílet naše poznání, ani přibližovat či vysvětlovat náš pohled. [1]. Je to ke škodě nejen naší komunity, protože to zprostředkovaně vytváří i újmu občanům ČR a zásah do jejich Ústavou zaručených práv.

Jen tichá rezignovanost občanů ČR a EU umožňuje další metastázování jinak neudržitelných legislativních axiomů, že potraviny sice slouží k lidské výživě, ale ta sama nemá pražádný vliv na naše tělesné funkce a potažmo zdraví [2], resp. že takový vliv může mít až tehdy, zaplatí-li někdo takové zkoumání formou přihlášky zdravotního tvrzení. Legislativa ohledně zdravotních tvrzení dobře slouží jako náhubkový zákon. Navenek přiznává určité možnosti, ale stanovuje neprůchodné postupy. Ve jménu „zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů“ nenaplňuje hned navazující požadavek „poskytnout spotřebitelům nezbytné informace, aby se mohli rozhodnout na základě důkladné znalosti skutečností“. [3] Legislativa rozporuplným způsobem „ochránila“ spotřebitele, když vyřadila z národního i unijního trhu výživové a zdravotní informace v souvislosti s potravinami, a k tomu ještě spotřebitele ukrátila v právech na informace, neboť mu zamezila v přístupu k nezbytným informacím. Nikdo už samozřejmě neřeší, že legislativní náhubky na zdravotní tvrzení už desetiletí zcela neplní původní deklarovaný záměr, neboť nedovolují štěknout ani základní informace a ani nepovolují použití tradičních charakteristik a označení, tak jak je odborníci znají z evropských i mimoevropských herbářů a bylinářů. Stará zásada říká, že viníka je třeba hledat tam, kde je prospěch.

Dříve na trhu, na úkor poctivých, profitovali různí kovbojové s přemrštěnými a nerealistickými tvrzeními. To samozřejmě nebylo správně. Z aktuálního stavu rozhodně neprofitují občané. A to také není správně. Jako lidstvo navazujeme na předchozí generace, jejich odkaz ale nejenže nevyužíváme, my ho přímo popíráme, pokud dovolíme, aby se umlčováním potenciálu přírodních látek nabízených nám naší planetou vytvářela nevlídná pustina lemovaná jen vykřičníky zákazových paragrafů.


[1] U popisů bylinných doplňků stravy bohužel nenaleznete podrobnosti týkající se případných možností jejich podpůrného využití v rámci celostních přístupů k udržování dynamického zdraví (homeostáza). Prodejcům sdělování těchto informací vícenásobně zakazuje nejen unijní, ale i česká legislativa, aniž by však pro poučení a blaho občanů zabezpečila náhradní informační kanál. Nezbývá nám než Vás odkázat na jiné zdroje, jako jsou např. specializovaní výživoví poradci, knihy, časopisy, databáze vědeckých článků a důvěryhodné stránky na internetu.

[2] Citace z Nařízení 1924/2006: „(3) ... Směrnice 2000/13/ES obecně zakazuje používání údajů, které by kupujícího uváděly v omyl nebo které připisují potravinám léčebné vlastnosti. ...“

[3] Citace z Nařízení 1924/2006: „(9) Existuje celá řada živin a jiných látek, jež mají výživový nebo fyziologický účinek, například vitaminy, minerální látky včetně stopových prvků, aminokyseliny, esenciální mastné kyseliny, vláknina, různé rostliny a bylinné výtažky, které se mohou vyskytovat v potravinách a které mohou být předmětem tvrzení. Proto je třeba stanovit obecné zásady pro všechna tvrzení uváděná na potravinách s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, poskytnout spotřebitelům nezbytné informace, aby se mohli rozhodnout na základě důkladné znalosti skutečností, a vytvořit rovné podmínky hospodářské soutěže v potravinářském průmyslu.“

Diskuze: