Bylinná síla čínské tradice!®
Vše pro celostní přístup


Způsob řešení případných sporů

Přinášíme výňatek z obchodních podmínek, který se týká řešení případných sporů, vč. mimosoudního:

XII. Řešení sporů

  1. Všechny případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím se zavazují Prodávající a Kupující řešit především vzájemnou dohodou obou stran.
  2. Kupující, který je v postavení spotřebitele, bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, je subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ve smyslu citovaného zákona, tedy i k mimosoudnímu řešení sporů ze smluv uzavřených mezi Kupujícím a postavení spotřebitele na straně jedné a Prodávajícím na straně druhé za použití těchto Obchodních podmínek je v souladu s § 20e písm. d) citovaného zákona České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 00020869, internetová adresa http://www.coi.cz.
  3. Je-li kupující spotřebitel a nedojde-li k dohodě dle odst. 1., mimosoudní řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci České obchodní inspekce.
  4. Všechny případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím lze také řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je zřízena na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, tak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontaktu na PRAGON s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.
  5. Není-li kupující spotřebitel a nedojde-li k dohodě dle odst. 1, anebo je-li kupující spotřebitel a nebyl-li spor vyřešen mimosoudně dohodou dle odst. 1. a současně nebyl-li spor vyřešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci obecných soudů České republiky. Prodávající a Kupující shodně sjednávají, že pokud bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost okresního soudu, bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 7, a v případě, že bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost krajského soudu, bude místně příslušným soudem Městský soud v Praze.

Celé znění Obchodních podmínek.