Bylinná síla čínské tradice!®
Vše pro celostní přístup


Reklamační řád

Reklamační řád zásilkového prodeje

Prodejce PRAGON s.r.o. , Imrychova 883, 143 00 Praha 4, stanoví pro případ reklamace zboží následující postup:

 1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta) kupujícímu.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy pokud:
  1. prodávající dodal zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  2. kupující porušil originální obal zboží
  3. nevhodně skladoval dodané zboží (skladování – viz etiketa na obalu)
 3. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodejci do tří pracovních dnu po převzetí.
 4. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodejci písemně na adresu prodejce. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
 5. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží  – výměnu chybně dodaného zboží – odstoupení od smlouvy.
 6. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list) a vlastní reklamované zboží.
 7. Kupující při uplatňování reklamace vyplní reklamační formulář a zašle ho písemně faxem nebo poštou na adresu prodejce.
 8. Reklamace se vyřizují na doručovací adrese prodejce, tj.:
  PRAGON s.r.o
  Dělnická 54
  170 00 Praha 7
  Telefon: +420 220 873 123
  Fax: +420 266 710 580
  Reklamace vyřizuje: obchodní oddělení fy PRAGON s.r.o.
 9. Veškeré spory mezi Kupujícím a Prodávajícím lze řešit mimosoudním řešením sporů. Mimosoudní řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci České obchodní inspekce https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 10. Všechny případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím lze také řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je zřízena na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Reklamační řád zásilkového prodeje si můžete stáhnout zde

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde