Bylinná síla čínské tradice!®
Vše pro celostní přístup


Kovový buvol - čínský (lunární) nový rok začíná 12. února 2021

Buvoli ztělesňují sílu, odhodlání, vytrvalost a spolehlivost.

Rok kovového buvola 2021

Rok bude přát trpělivému a cílevědomému konání. Snadněji než v jiné roky se může dařit překonávat nejrůznější rušivé vlivy.

Je evidentní, že rok 2021 bude plný globálních výzev, jimž odolat však není v silách sebesilnějšího jednotlivce.

Je třeba si proto uvědomit nejslabší charakteristiky buvolího znamení a vědomě s nimi pracovat:

  • komunikovat s ostatními, pokud možno i pozorně a s citem pro „ty ostatní“,
  • nepovažovat sdílení myšlenek a nápadů za ztrátu času,
  • nedržet se tvrdohlavě svých (s nikým nevykomunikovaných) cest.

Rok kovové krysy končí 11. února. Na ni navazující rok kovového buvola začíná podle lunárního kalendáře 12. února a bude trvat do 31. 1. 2022. Buvola vystřídá 1. 2. 2022 vodní tygr.

Diskuze: