Bylinná síla čínské tradice!®
Vše pro celostní přístup


Světový den zdraví – 7. dubna

Světový den zdraví vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Globálním cílem je, aby lidé nebyli nuceni na úkor zdraví upřednostňovat své jiné, ještě urgentnější základní potřeby (stravu, oblečení, bydlení).

V podmínkách Evropy si můžeme dovolit luxusnější úvahy směřující ke kvalitě zdraví, které ostatně i WHO definuje jako stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoliv jen jako absenci choroby.

Necítíme-li se jako ztělesnění definice zdraví podle WHO a hledáme, co nám pomůže, tak vidíme, že paleta možných a dostupných nástrojů je naštěstí (stále ještě) velmi různorodá a bohatá.

V situaci, kdy subjektivně či objektivně naše zdraví nedosahuje možného disponibilního optima, může být zajímavé se zastavit a popřemýšlet, zda nejsme v zajetí myšlenek na jednostranné působení. To je samozřejmě často vhodné, ale nikoliv vždy. Typicky můžeme přemýšlet, že se nám něčeho nedostává, pak tedy identifikujeme, co chybí, a to doplníme; v tradiční čínské medicíně (TČM) prostřednictvím metody doplňování, jednou ze západních vlajkových lodí doplňování je ortomolekulární medicína. Nebo naopak vyhodnotíme, že nám něco přebývá či se hromadí, a pak se snažíme viníka eliminovat; v TČM typicky pomocí rozptylovací metody, mimo TČM bývají asi nejčastěji skloňovány detoxikační postupy.

Jistě nemusíme nijak zvlášť zdůrazňovat, že našemu běžnému reálnému životu odpovídají ale více situace kombinované, kdy je současně někde něčeho moc a jinde naopak něčeho zase málo. Proto je v TČM tak zajímavá harmonizační metoda, která pracuje s protikladnými skutečnostmi najednou. Vychází z principu, že pouhé jednostranné přidávání, nebo naopak ubírání, by jen dále prohlubovalo již existující nerovnováhu. Používá se pro obnovení souhry různých funkčních okruhů, jejichž hladké fungování umožní našemu tělu snadněji se udržet v pásmu dynamického zdraví (homeostáza). Harmonizace je typicky vhodná pro celkově nejasné a provázané či protikladné skutečnosti (současný výskyt horkosti a chladu, nebo prázdnoty a nadbytku) postihující více částí těla najednou (na povrchu i v nitru, nebo v zang i fu), tj. jde o podporu obnovy souhry-harmonie při nerovnováhách:

  • orgánových: typicky mezi játry a slezinou, játry a žaludkem, žaludkem a střevy, ale i dalšími orgány
  • energetických: mezi čchi a krví, nebo výživou a ochranou
  • ze škodlivostí nacházejících se mezi povrchem a nitrem (banbiao banli, tj. shaoyang), nebo obtížích ve zdroji blán (moyuan)
  • z neprůchodnosti mechanismu čchi v důsledku stísňování čchi jater 

Je zřejmé, že zhodnocení individuálního stavu s protikladnými signály vyžaduje již určitou orientaci v čínské medicíně, přičemž je důležité zohlednit i příčiny stavu. Zajímavé jsou i možnosti společného působení přes více technik spadajících do TČM (dietetika, fytoterapie, akupunktura, masáže a cvičení). Velmi přínosná a hlavně inovativní může být TČM v kombinaci s dalšími komplementárními či konvenčními postupy...

Harmonizační potraviny mají zpravidla v kódu prof. Leunga písmeno „H“. Pro Vaši inspiraci na téma harmonizace doporučujeme výběr v kategorii produktu Světovému dni zdraví:

Diskuze: