Bylinná síla čínské tradice!®
Vše pro celostní přístup


Jak zacházíme s osobními údaji

  1. Uskutečněním objednávky v internetovém obchodě či jiným způsobem dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, adresa, v případě podnikatele IČ a DIČ, telefon, email a údaje o uskutečněných nákupech.
  2. Údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
  3. Osobní údaje kupujících zpracovávají pověření zaměstnanci.
  4. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, plnění jednotlivých smluvních povinností, tedy především vyřízení objednávky a dodání zboží a dále plnění účetních a daňových povinností prodávajícího vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a dále za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů, a to až do doby, než písemně doručí Kupující Prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
  5. Osobní údaje jsou zpracovávány v počítačovém systému prodávajícího a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Vybrané údaje jsou poskytovány smluvnímu dopravci prodávajícího, což je nutné pro dodání zboží kupujícímu.
  6. Zpracování osobních údajů probíhá po dobu nezbytnou pro vyřizování objednávek a plnění příslušných smluvních, účetních a daňových povinností prodávajícího.
  7. Na základě žádosti má kupující kdykoliv právo na přístup ke svým osobním údajům a na poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů. Za sdělení těchto informací může být požadována úhrada nákladů, jež prodávajícímu v této souvislosti vzniknou.
  8. Domnívá-li se kupující, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo jsou-li zpracovávané údaje nepřesné, má kupující jakožto subjekt údajů právo požadovat vysvětlení této skutečnosti a požadovat odstranění závadného stavu, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.